Phản hồi hỗ trợ

Thời gian phản hồi của chúng tôi là siêu tốc. Đối với các kênh hỗ trợ trực tiếp chúng tôi phản hồi ngay lập tức, bất kể ngày lễ

Phản hồi hỗ trợ

Thời gian phản hồi

  • Live chat: Phản hồi ngay lập tức
  • Hotline: Phản hồi ngay lập tức
  • Facebook: Phản hồi trong 3 ngày làm việc
  • Youtube: Phản hồi trng 3 ngày làm việc

Quý khách có bất kỳ vấn đề nào hãy liên hệ với chúng tôi. Tất mong những ý kiến đóng góp của quý khách để chúng tôi ngày một hoàn thiện. Trân trọng